2020. október 27. | Szabina

Felsőtárkány

A bükk nyugati kapuja

bunmegelozesi-hirlevel-1145
BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVÉL
Mindenszentek, Halottak...
koszonetnyilvanitas
Köszönetnyilvánítás
Felajánlás Bóta József gyógyulásának...
heves-megyei-katasztrofavedelmi-igazgatosag
HEVES MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI...
Lakossági tájékoztató a téli...
tajekoztatas-1142
Tájékoztatás
Felajánlás Bóta József gyógyulásának...
tajekoztatas-1141
Tájékoztatás
az 1956-os Forradalom és Szabadságharc...
meghivo-1140
ELMARAD
2020. október 22. 16 óra
szepkoruak-koszontese
Szépkorúak köszöntése
Szépkorúak köszöntése
rendelet-tervezet-tarsadalmi-velemenyezese-1138
RENDELET-TERVEZET TÁRSADALMI...
Felsőtárkány Község Önkormányzata...
tajekoztatas-1137
Tájékoztatás
Járvány elleni hatékony védekezés
bunmegelozesi-hirlevel-1134
BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVÉL
Vigyázat, ismét unokázós csalók!
tajekoztatas-1133
Tájékoztatás
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az...
tajekoztatas-1132
Tájékoztatás
Hulladékszállítás naptár
tajekoztatas-1131
Tájékoztatás
Dr. Szilágyi Erika rendelési ideje...
lakossagi-forum-1128
Lakossági fórum
Lakossági fórum meghívó
tajekoztatas-1127
Tájékoztatás
Ügyfélfogadás
magyar-honvedseg
Magyar Honvédség
Szeptember 03. 09:00-13:00 Felsőtárkány...
-felsotarkanyert-kitunteto-dij
„Felsőtárkányért” kitüntető...
Bóta József Gusztáv részére
orgonapont-hangverseny
OrgonaPont hangverseny
Zenei utazás orgonán és oboán
tajekoztatas-1123
Tájékoztatás
II. Rákóczi Ferenc út I. ütem...
tajekoztatas-1122
Tájékoztatás
SZABADSÁG MIATT A RENDELÉS VÁLTOZIK...
tajekoztatas-1121
Tájékoztatás
GYERMEKORVOSI HELYETTESÍTÉS
tajekoztato-1118
Tájékoztató
Fő úti járda építés folytatása a...
tajekoztatas-1116
Tájékoztatás
Barna medve észlelés
bunmegelozesi-hirlevel-1115
Bűnmegelőzési hírlevél
Bűnmegelőzési tanácsok nyárra
tajekoztatas-1113
Tájékoztatás
Szentmisék rendje 2020.07.26-08.02.
tajekoztatas-1112
Tájékoztatás
Rendelés változás
tajekoztatas-1111
Tájékoztatás
Lakossági riasztó eszközök (sziréna)...
bunmegelozesi-hirlevel-1110
Bűnmegelőzési Hírlevél
Kerékpárosok figyelmébe!

Pályázati felhívás

2020. július 07.

nyilvános illemhely üzemeltetésére


Felsőtárkány Község Önkormányzata (3324 Felsőtárkány, Fő út 101.) pályázati eljárás keretében történő bérbeadásra meghirdeti, a tulajdonában álló, Felsőtárkány 1552 hrsz-on található tóparti vizesblokk, nyilvános illemhely üzemeltetésének, hasznosításának jogát.
A nyilvános illemhely, vizesblokk általános ismertetése:
Felsőtárkány 1552 hrsz-on található vizesblokkot magába foglaló épület, amelyben külön női és férfi mosdó, illetve tároló helyiség került kialakításra. Az épületben 2020. tavaszán korszerűsítés történt, amely keretein belül 2 db kézszárító, 2 db szappanadagoló és 5 db WC papír adagoló került felszerelésre.

 

A nyilvános illemhely, vizesblokk üzemeltetésének feltételei:
• Az üzemeltetés: határozatlan idejű megbízási szerződés alapján történik, amelynek felmondása esetén a felmondási idő 3 hónap.
• Kötelező nyitvatartási idő: Hétfő – Vasárnap 1000-2000, illetve az önkormányzati rendezvények teljes időtartama alatt.
• Pályázónak vállalnia kell a nyilvános illemhely üzemeltetését, folyamatos tisztántartását, fertőtlenítését és megközelíthetőségét.
• A nyilvános illemhely használatáért maximum bruttó 200 Ft/fő használati díjat szedhet.
• A pályázó a helyiséget az üzemeltetés teljes időtartama alatt folyamatosan, a jó gazda gondosságával köteles üzemeltetni. Az üzemeltetésnek a pályázó hibájából történő félbeszakadása, illetve 15 napot meghaladó szüneteltetése az üzemeltetési szerződés azonnali hatályú megszűntetését eredményezi.
• A megbízási jogviszony kezdete: a bírálatot követően azonnal.
• A helyiség kívülről bármikor megtekinthető, belülről a nyitvatartási idejétől függően, illetve előzetes egyeztetést követően.
• Az épületben történő bármilyen műszaki átalakítás, korszerűsítés, felújítás csak a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.


Pályázó tudomásul veszi, hogy jelen pályázat tárgyát képező ingatlan a nemzeti vagyon körébe tartozik, így annak hasznosítása során fokozott gondossággal, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltakkal összhangban köteles eljárni.
Pályázó tudomásul veszi, hogy a helyiség a jelenlegi, megtekintett állapotban kerül üzemeltetés céljából átadásra.

 

A pályázatra beküldött ajánlatnak tartalmaznia kell:
• a Pályázó (szükség esetén kapcsolattartója) megnevezését, a pontos postai levelezési címet, e-mail címet, mobil telefonszámot,
• Pályázó által az üzemeltetésért fizetendő használati díj összegére tett ajánlatát (nettó, bruttó) havi bontásban,
• eddigi tevékenységének részletes ismertetését, referenciát, az üzemeltetésre, üzletpolitikájára vonatkozó elképzeléseit, koncepcióját,
• a megjelölt tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság igazolását,
• jogi személy és nem jogi személyiségű gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, valamint az aláírásra jogosult aláírási címpéldányát, természetes személy esetén a személyigazolvány, lakcímkártya, adókártya másolatát,
• a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételek teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalást, nyilatkozatokat,
• Pályázó nyilatkozatát arról, hogy büntető jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) szerint átlátható szervezetnek minősül és tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázat nyertese lesz, a megbízási szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán, mint Bérlő már nem minősül átlátható szervezetnek, Bérbeadó jogosult a szerződést kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondani.

 

A pályázat benyújtásának helye és módja:
Az ajánlatokat a Felsőtárkány Község Önkormányzatához (3324 Felsőtárkány, Fő út 101.) kell benyújtani 2020. július 15. (szerda) 12:00 óráig, zárt borítékban, magyar nyelven vagy e-mail-ben az onkormanyzat@felsotarkany.hu e-mail címre. A borítékra, illetve az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: „Tóparti nyilvános illemhely üzemeltetési pályázat".
A pályázatok zártkörű bontása és kiértékelése után kiíró írásban értesíti a pályázókat az eredményről, illetve fenntartja magának a jogot, hogy a pályázóktól további információkat kérjen be, szükség esetén második fordulót tartson, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálására a kiírónak 3 nap áll rendelkezésére.
A pályázat eredményének kihirdetését követően 8 napon belül az önkormányzat megbízási szerződést köt a nyertes pályázóval.

 

A pályázattal kapcsolatos további információk beszerezhetők a Felsőtárkány Község Önkormányzatánál: 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. +36-36-534-010, onkormanyzat@felsotarkany.hu 

 

Pályázati felhívás PDF formátumban

< Vissza